Firma Drevovýroba JM s.r.o. vznikla na základoch už nejestvujúcej firmy DENDRO. Firma od založenia v roku 2013 pokračuje v spracovaní drevnej hmoty (guľatiny). Spolupracujeme s firmami zo Slovenska. Aktuálne sa sústredime na porez guľatiny pre tesárske účely (pomúrnice, krokvy, klieštiny, atď.). Medzi naše aktivity patrí aj predaj fošní, dosiek, hranolov a palivového dreva.